Komitet naukowy

prof. dr hab. Piotr Oleś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Mariola Łaguna Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Ewa Trzebińska Uniwersytet SWPS Warszawa
prof. dr hab. Anna Zalewska Uniwersytet SWPS Warszawa
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Elżbieta Kasprzak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Łukasz Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Czerw Uniwersytet SWPS Poznań