Program Konferencji

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej.

Dzień 2 - 18 maja 2024

(sala CTW - 217)

Warsztat 7:

Jak budować klimat i kulturę szkoły w oparciu o optymistyczny styl wyjaśniania Martina Seligmana?

dr Anna Dorota Hildebrandt-Mrozek

(sala CTW - 113)

Warsztat 8:

Szukając równowagi we flow- harmonii w życiu

mgr Beata Wolfigiel
(UŚ)

(sala CTW - 219)

Warsztat 9:

Natura receptą na zdrowie. Interwencje oparte o kontakt z naturą

dr Magdalena Gawrych
(APS)

Sesja plakatowa - Collegium Jana Pawła II (hall)

Jakość relacji interpersonalnych pasjonatów sportu a wymiary osobowości
Joanna Zinczuk-Zielazna, Szymon Jęśko-Białek

Dobrostan psychiczny pasjonatów e-sportu a skłonność do prokrastynacji snu
Wojciech Wiśniewski, Joanna Zinczuk-Zielazna

Selected determinants of self-compassion in adults
,Jakub Romaneczko

Czy używanie luksusu poprawia naszą samoocenę?
Wiktor Razmus, Magdalena Razmus

Gdy negatywność nie szkodzi: Negatywne emocje wyrażone w języku nie obniżają zachowań prospołecznych
Joanna Wilkołek, Mariola Łaguna, Michał Kędra, Ewelina Purc

Mediacyjna rola poczucia własnej skuteczności oraz pozytywnej orientacji w związkach między lękiem klimatycznym a dobrostanem psychicznym u młodych dorosłych
Agata Poręba-Chabros, Klaudia Jabłońska, Magdalena Kolańska

„Food positivity” – style jedzenia oraz uważne jedzenie u kobiet o różnym poziomie pozytywnej postawy wobec jedzenia
Kamila Czepczor-Bernat, Magdalena Razmus, Marcela Zembura, Paweł Matusik

Samoocena i afekt jako predyktory pozytywnego obrazu ciała kobiet – wyniki badania podłużnego
Magdalena Razmus, Emilia Mielniczuk, Tracy Tylka

Akademia Talentów Młodzieżowego Uniwersytetu Edukacji Realnej jako przykład inspirowania się psychologią pozytywną w praktyce
Katarzyna Szorc, Beata Kunat

Czas spędzony na korzystaniu ze smartfona a samoocena poczucia szczęścia, pewności i lubienia siebie takim, jakim się jest w deklaracjach Polek i Polaków
Nadia Kowalska

Natura szczęścia. Jak interwencje oparte o kontakt z naturą mogą wspomóc dobrostan i zdrowie psychiczne?
Magdalena Gawrych

Żeglarstwo morskie i sail training jako metody wzmacniania twardości psychicznej młodzieży
Miłosz Wawrzyniec Romaniuk

SYMPOZJUM VI „METODY BADANIA DOBROSTANU”
15.15 - 16.45 – (sala CTW-217)

Prowadzenie: dr Paweł Fortuna, KUL

1. Dobre życie – czy można je zmierzyć trafnie i rzetelnie? Adaptacja narzędzi PERMA Profiler i Workplace PERMA Profiler

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS; dr Agnieszka Czerw (Uniwersytet SWPS w Poznaniu);
dr Barbara Ostafińska-Molik (UJ); dr Paweł Fortuna (KUL)

2. Polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Nonattachment Scale (NAS-7)

Kinga Beczek (Uniwersytet SWPS), dr Stanisław Radoń, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

3. Walidacja polskiej wersji kwestionariusza do badania przebaczania innej grupie (Enright Group Forgiveness Inventory, EGFI)

dr hab. Anna Słysz, prof. UAM; dr hab. Aleksandra Pilarska, prof. UAM; dr Joanna Urbańska (UAM);
mgr Piotr Haładziński (UAM)

4. Analiza powierzchni odpowiedzi jako metoda do badania poziomu flow

dr Marcin Wojtasiński (KUL); dr Przemysław Tużnik, dr hab. Tomasz Jankowski,
prof.KUL, dr Andrzej Cudo (KUL)

SYMPOZJUM VII „DOŚWIADCZANIE WELLBEINGU”
15.15 - 16.45 – (sala CTW-219)

Prowadzenie: dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL

1. Uzyskanie wsparcia, poszerzenie perspektywy, wzmocnienie przekonań – pozytywne funkcje religijności i duchowości w obliczu doświadczanych trudności

Julia Tokarz (UW). dr Paweł Łowicki (UW)

2. Czy mądrość zawsze sprzyja dobrostanowi? Moderacyjna rola wewnętrznych dialogów

dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL

3. Autentyczność a poczucie sensu w życiu

dr Jarosław Jastrzębski, dr Dominika Karaś, Marta Skurka, Zuzanna Szewczyk (UKSW)

4. Religijność (nie)zawsze szczęśliwa – różne związki różnych sposobów wierzenia z dobrostanem

dr Piotr Szydłowski (UKSW), dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

5. Pokora intelektualna: konceptualizacja oraz powiązania z Ja

dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL, dr Jan Kutnik (Instytut Psychologii KUL)

6. Training and Consulting. Kiedy twój dom się pali” – o narzędziach i strategiach pomagających pozytywnie przeżyć kryzysy życiowe

mgr Agnieszka Kordialik

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie podyktowanych czynnikami niezależnymi od niego.