Wymagania dotyczące posterów

Plakat należy przygotować na jednym arkuszu. Plakat należy wydrukować i dostarczyć w dniu sesji do recepcji Konferencji. 

Wymagany format: B1 (100cm x 70cm), układ pionowy.

Poster powinien zawierać następujące elementy:

Tytuł.
Imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e-mail Autora/Autorów.
Treść właściwa:
– wstęp teoretyczny,
– cel badania i hipotezy badawcze,
– metoda: osoby badane, narzędzia badawcze,
– wyniki badań,
– dyskusja wyników,
– wnioski.

Dodatkowo: wykresy, schematy, ilustracje, inne elementy graficzne