prof. dr hab. Piotr Gutowski - V Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej

prof. dr hab. Piotr Gutowski - V Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej

prof. dr hab. Piotr Gutowski

Filozoficzne źródła, treść i założenia psychologii pozytywnej

Bio

Piotr Gutowski – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, w latach 2012-2019 przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Główne obszary jego badań obejmują historię nowożytnej i współczesnej filozofii brytyjskiej i amerykańskiej, zwłaszcza metafizyki, epistemologii i filozofii religii. Najważniejsze publikacje książkowe: Filozofia procesu i jej metafilozofia (1995) Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (2002), Filozofia, nauka i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011).

Zredagował też dwie obszerne antologie: z Tadeuszem Szubką Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku (1998) i z Marcinem Iwanickim Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w filozofii analitycznej (2019). Wszystkie wymienione książki są dostępne bezpłatnie w Internecie.

Informacje

  • Specjalizacja: Historia nowożytna i współczesna filozofii brytyjskiej i amerykańskiej
  • Praktyka: Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, autor wielu publikacji oraz książek
  • Uniwersytet: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Kraj: Polska

Abstrakt: Filozoficzne źródła, treść i założenia psychologii pozytywnej

Źródła psychologii pozytywnej tkwią w intuicji, powracającej w każdym okresie rozwoju kultury, że pełne rozumienie świata wymaga uwzględnienia zarówno jego aspektów negatywnych, jak i pozytywnych, a nie koncentrowania się wyłącznie na tych pierwszych. Wpływ idei pozytywności można znaleźć nie tylko w koncepcjach indywidualnego szczęścia, ale również postępu społecznego czy nawet metafizycznej natury świata. Tym, co ma wyróżniać współczesne wcielenie tej idei w psychologii jest jej empiryczna lub naukowa podstawa. W referacie przedstawimy własną interpretację głównych idei, wyników i praktycznych aplikacji psychologii pozytywnej, wskazując na ich założenia filozoficzne.