Warsztat 1: Process drama jako narzędzie pozytywnej interwencji w klasie szkolnej

17 maja 2024 r., godz: 08:20-09:50
Autorzy: dr hab. Alicja Gałązka

Współczesna szkoła zmaga się z pogarszającym stanem zdrowia psychicznego uczniów oraz z narastającym problemem braku umiejętności kreowania relacji społecznych. Edukacja oparta na zasadach psychologii pozytywnej wydaje się być pewnego rodzaju remedium na tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w szkole a co za tym idzie budowanie rezyliencji indywidualnej i grupowej. Drama to metoda nauczania pozwalająca na doświadczanie wielu pozytywnych emocji oraz rozwój umiejętności i kompetencji ucznia poprzez zaangażowanie w fikcyjną rzeczywistość dramową. W czasie aktywnego warsztatu uczestnicy poznają różnego rodzaju strategie i techniki dramowe ,które mogą być wykorzystywane jako narzędzie pozytywnej interwencji w klasie .Drama pozwala eksplorować wiele trudnych tematów w sposób metaforyczny , gwarantując tym samym większy sukces pedagogiczny. W trakcie warsztatu podjęty zostanie temat kreowania świadomości emocjonalnej poprzez drame.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: