Warsztat 5: Lepsze działanie niż „gadanie”. Jak zwiększać dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny na bazie Teorii Podstawowych Ludzkich Wartości?

17 maja 2024 r., godz: 10:00¬-11:30
Autorzy: dr Malwina Puchalska-Kamińska

Dotychczasowe badania w obszarze wartości (m.in. Sheldon i Krieger, 2014) pokazują, że ludzie chętniej mówią o wartościach niż działają zgodnie z nimi. Tymczasem dla naszego dobrostanu większe znacznie ma to, co robimy w obszarze naszych wartości niż to, co o nich opowiadamy (m.in. Tessier i in. 2021). Stąd też w ramach warsztatu, uczestnicy zaplanują działania na najbliższe tygodnie, które pozwolą im systematycznie i świadomie realizować ważne dla nich wartości.
Warsztat rozpocznie się od wyjaśnienia najważniejszych założeń Teorii Podstawowych Ludzkich Wartości (Schwartz, 2012), by następnie przejść do ćwiczeń pozwalających rozpoznać najistotniejsze wartości i zdecydować o sposobie ich realizacji. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną takie metody i narzędzia pracy jak: mini-prezentacja, ćwiczenie z listą wartości, formularz planowania działań, moderowana dyskusja.
Głównym celem warsztatu jest wskazanie uczestnikom sprawdzanego sposobu wzmacniania dobrostanu. Sposób ten z racji swojej dostępności i przystępności może być rozpowszechniany i z powodzeniem wykorzystany w pracy trenerów, coachów czy terapeutów.
Warsztat został opracowany postawie interwencji „Acting on values” (Bojanowska i in. 2022). Badania nad efektami interwencji wykazały, że oddziałuje ona pozytywnie na dobrostan eudajmonistyczny i hedonistyczny osób uczestniczącej w niej, a jej skuteczność porównywalna jest do interwencji z kategorii mindfulness.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: