Wymagania dotyczące zgłoszeń

Na konferencję można zgłaszać:

– Referat (czas trwania: 15 minut)
– Plakat
– Warsztat (trwający 90 minut)

Zasady zgłoszeń:

Zgłoszenie referatu lub plakatu – abstrakt zgłaszanych wystąpień powinien zawierać naukową podstawę teoretyczną, opis procedury badania oraz główne wnioski.
Zgłoszenie warsztatu – abstrakt powinien zawierać opis celu warsztatu i sposobu jego realizacji (w tym wykorzystanych metod), opis zakładanych efektów dla uczestników oraz uzasadnienie, które zgodnie z zasadami evidence based training powinno zostać osadzone w naukowych teoriach psychologicznych i wynikach badań naukowych.

Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 17 marca 2024 r.