Komitet organizacyjny

Anna Werner-Maliszewska
Grażyna Skurczyńska
Paweł Fortuna
Olga Grabowska-Chenczke
Małgorzata Łysiak
Katarzyna Syrówka
Magdalena Młyńczak
Marlena Grabiniak
konferencja@ptpp.org.pl