Program Konferencji

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej.

Dzień 1 - 17 maja 2024

(sala CTW - 217)

Warsztat 1:

Process drama jako narzędzie pozytywnej interwencji w klasie szkolnej

dr hab. Alicja Gałązka
(UŚ)

(sala CTW - 113)

Warsztat 2:

Self-compassion – samowspółczucie kluczem do dobrostanu jednostki

mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
(Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Anna Werner-Maliszewska
(Akademia Sztuki Wojennej)

(sala CTW - 219)

Warsztat 3:

Pozytywna organizacja. Jak ją budować? Warsztaty dla biznesu oparte na dowodach naukowych.

mgr Anna Agata Nowak
(Uniwersytet SWPS)

(sala CTW - 217)

Warsztat 4:

Rola pozytywnych emocji w radzeniu sobie ze stresem.

dr Joanna Tomczyk
(SWPS)

(sala CTW - 219)

Warsztat 5:

Lepsze działanie niż „gadanie”. Jak zwiększać dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny na bazie Teorii Podstawowych Ludzkich Wartości?

dr Malwina Puchalska-Kamińska
(Uniwersytet SWPS)

(sala CTW - 113)

Warsztat 6:

Uważna Szkoła – mindfulness i self-compassion jako narzędzia pozytywnych zmian w edukacji

mgr Bogna Gąsiorowska

SYMPOZJUM I „DOBROSTAN W WYMIARZE SPOŁECZNYM”
15.00 - 16.30 – (sala CTW-113)

Prowadzenie: dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP

1. Zbudujmy wspólną rzeczywistość: Zgodność ja-naród w postrzeganiu przyszłości kraju a bliskość z innymi i motywacja do działania.

dr Ewelina Purc (KUL), dr Marta Roczniewska (Uniwersytet SWPS); dr Agata Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS).

2. Mam wystarczająco dużo. Czy ludzie szczęśliwi są mniej roszczeniowi?

dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP.

3. Co jest ważniejsze dla bycia szczęśliwym: co robimy czy w jakim celu?
Badania eksperymentalne w zakresie interwencji pozytywnych i aktywności celowych.

dr Katarzyna Błońska, dr Radosław Walczak (UO).

4. Gotowość wolontariuszy do zachowań prospołecznych w czasie kryzysów.

dr Iwona Nowakowska (APS), prof. Maura Pozzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy

SYMPOZJUM II „ZDROWIE I DOBROSTAN”
15.00 - 16.30 – (sala CTW-217)

Prowadzenie: dr Karolina Rymarczyk (UKSW)

1. Lęk przed zakażeniem COVID-19 w szczytowym okresie 3 fali pandemii a objawy psychopatologii po 3 miesiącach – pośrednicząca rola  stresu i ochronna funkcja dobrostanu

prof. dr hab. Anna Maria Zalewska (Uniwersytet SWPS)

2. Podmiotowe uwarunkowania zdrowia i dobrostanu – nowa konceptualizacja wzoru B zachowania.

dr Karolina Rymarczyk(UKSW), dr hab. Włodzimierz Strus, prof. UKSW, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW.

3. Choroba onkologiczna dziecka a dobrostan i strategie radzenia sobie rodziców: w poszukiwaniu efektu pandemii COVID-19

dr Natalia Ziółkowska (Uniwersytet SWPS). dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS

4. Pozytywna rola centr dobrostanu dla pracowników medycznych w czasie pandemii Covid-19.

dr Natalia Stanulewicz-Buckley (Aston University), Prof. Holly Blake University of Nottingham.

5. Kiedy dobro jest silniejsze od zła: związek między dobrostanem a postrzeganą aprobatą
i dezaprobatą społeczną dla nawyków żywieniowych wśród wegetarian.

dr Joanna Tomczyk (Uniwersytet SWPS); John B. Nezlek, Catherine A. Forestell  (College of William & Mary Williamsburg, VA, USA), Marzena Cypryańska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

SYMPOZJUM III „POZYTYWNE INTERWENCJE”
15.00 - 16.30 – (sala CTW-219)

Prowadzenie: dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM

1. Czy warto streamować? Pozytywne emocje w streamingu gier wideo.

dr hab.Łukasz Kaczmarek, prof. UAM; prof. dr hab. Przemysław Guzik (UM w Poznaniu); dr Michał Kosakowski, mgr Patrycja Chwiłkowska, mgr Szymon Jęśko-Białek, mgr Paulina Olejnik-Gawrońska, mgr Maja Wańkowicz (UAM).

2. Zaangażowanie i efekty treningu biegowego wśród amatorów. Znaczenie pozytywnej orientacji i pozytywnego afektu.

prof. Mariola Łaguna (KUL), mgr Michał Kędra (KUL).

3. Dlaczego warto grać z przyjaciółmi? Motywacja społeczna i emocje pozytywne wśród graczy Pokémon Go.

dr hab.Łukasz Kaczmarek, prof. UAM, prof. dr hab. Przemysław Guzik (UM w Poznaniu), dr Michał Kosakowski, mgr Patrycja Chwiłkowska, mgr Weronika Dziwura, mgr Paulina Olejnik-Gawrońska, mgr Maja Wańkowicz UAM

4. „Między wierszami”: Percepcja poezji autorstwa sztucznej inteligencji lub człowieka – analiza porównawcza.

dr Maja Stańko-Kaczmarek, Liliana Dera, Halszka Kościelska (UAM).

5.Wpływ uczestnictwa w wirtualnych wystawach sztuki na twórcze zachowanie.

dr Paweł Fortuna; dr Monika Dunin-Kozicka (KUL); dr hab. Magdalena Szubielska, prof. KUL; dr Natalia Kopiś-Posiej (KUL), Łukasz Kaczmarczyk (KUL), Julia Iwińska (KUL).

6.Na szczęście mamy grzyby: Badanie związku dobrostanu i poziomu łączności z przyrodą w grupie grzybiarzy w Polsce.

dr Olga Grabowska-Chenczke; dr inż. Jakub Löffler, (UP w Poznaniu).

SYMPOZJUM IV „RÓŻNICE INDYWIDUALNE A DOBROSTAN”
17.45 - 19.15 – (sala CTW-113)

Prowadzenie: dr hab. Maciej Stolarski, prof. UW

1. Szczęśliwe skowronki, ale co z sowami? Pozytywna psychologia preferencji okołodobowych

dr hab. Maciej Stolarski, prof. UW; dr Joanna Gorgol (UKSW).

2. Których narcyzów stać na wdzięczność? Narcyzm w wieloczynnikowym ujęciu a poszczególne aspekty wdzięczności.

Maria Leniarska (UW), Virgil Zeigler-Hill (Oakland University,USA), Anna Turek (UW), Marcin Zajenkowski (UW)

3. Profile cech osobowości oraz stylów postrzegania ryzyka a subiektywny dobrostan i podejmowanie decyzji biznesowych w erze pandemii Covid-19: Ogólnopolskie badanie wśród prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

dr hab. Marcin Rzeszutek, prof. UW; Adam Szyszka (SGH); Katarzyna Drabarek (UW); Angelika Van Hoy (UW); Adrianna Stasiak (UW).

4. Jakość życia małżeńskiego w perspektywie uwarunkowań temperamentalnych i osobowościowych

Ewelina Wojtarkowska-Forczek (UO).

5.Uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

dr Anna Lenart (UR).

SYMPOZJUM V „DOBROSTAN MŁODZIEŻY”
17.45 - 19.15 – (sala CTW-217)

Prowadzenie: dr Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek UŁ

1. Krytyczna analiza poziomu szczęścia i zdrowia psychicznego młodzieży.

dr Przemysław Zdybek (UO).

2. Pozytywne konsekwencje ekspozycji na traumę u młodzieży – rola prężności i ruminacji

dr Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek, prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ)

3. Żeglarstwo morskie i sail training jako metody budowania zasobów psychicznych młodzieży na przykładzie nadziei na sukces.

dr Miłosz Romaniuk (APS).

4.Uwarunkowania dobrostanu uczniów szkół średnich

dr Marcin Kolemba (UB).

21.00 – Bankiet & Gala POZYTYW

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie podyktowanych czynnikami niezależnymi od niego.