prof. dr hab. Piotr Oleś - V Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej

prof. dr hab. Piotr Oleś - V Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej

prof. dr hab. Piotr Oleś

Optymalne funkcjonowanie
– co znaczy i jak do niego dążyć?

Bio

Psycholog, profesor dr hab. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości KUL, członek Komitetu Psychologii PAN. Specjalista psycholog kliniczny, międzynarodowy konsultant w zakresie badawczo-terapeutycznego podejścia Konfrontacja z sobą (self-confrontation). Zajmuje się przemianami i rozwojem osobowości człowieka dorosłego, w tym procesami wartościowania. Uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym Motivation and Valuation, realizowanym przez Uniwersytet w Nijmegen (Holandia).

Autor pięciu książek, w tym monografii Psychologia przełomu połowy życia (2000),redaktor i współredaktor kilku prac zbiorowych oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych wydawanych w kraju i za granicą.

Informacje

  • Specjalizacja: Specjalista psycholog kliniczny, międzynarodowy konsultant
    Self­‑Confrontation
  • Praktyka: Redaktor i współredaktor kilku prac zbiorowych oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych wydawanych w kraju i za granicą.
  • Uniwersytet: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Kraj: Polska

Optymalne funkcjonowanie – co znaczy i jak do niego dążyć?

W psychologii ostatnich lat ale i wcześniejszych pojawiały się koncepcje optymalnego funkcjonowania, nazywane wcześniej modelami osobowości dojrzałej. Wszystkie one mają jedno ograniczenie, dotyczą człowieka kultury zachodniej, i wiele zalet, promują bowiem adaptacyjne i twórcze aspekty psychospołecznego funkcjonowania człowieka. Przedstawiając wiodące koncepcje optymalnego funkcjonowania wskażę na ich uwarunkowania temperamentalno-osobowościowe, społeczne i psychiczne. Optymalne funkcjonowanie ma dwie strony: realizacja wewnętrznego potencjału oraz realizacja wartości odkrywanych w świecie.
Przedstawię również trzy modele optymalnego funkcjonowania: cybernetyczny, egzystencjalny i autorski, a na koniec wskażę, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć człowiekowi pierwszej połowy XXI wieku i co to będzie znaczyć dla możliwości optymalnego funkcjonowania.