Warsztat 2: Self-compassion – samowspółczucie kluczem do dobrostanu jednostki

17 maja 2024 r., godz: 08:20-09:50

Autorzy: mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, dr Anna Werner-Maliszewska

Samowspółczucie (self-compassion; Neff, 2003, 2017) składa się z trzech elementów. Pierwszy to życzliwość wobec siebie, polegająca na byciu empatycznym i delikatnym w stosunku siebie, gdy popełnimy błąd, cierpimy i/lub czujemy się źle. To również akceptacja tego, że trudności są nieuniknione. Drugi element to wspólnota doświadczeń, polegająca na uznaniu faktu, że cierpienie jest naturalną częścią uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Trzecim elementem jest uważność, tj. obserwowanie myśli i uczuć bez osądzania, tak jak obserwuje się chmury na niebie. Kiedy nie stawiamy im oporu i nie walczymy z nimi, jesteśmy w stanie dokonać zdrowszej i bardziej zrównoważonej oceny sytuacji, w której się znajdujemy. Tak rozumiane samowspółczucie opisuje pozytywną i troskliwą postawę osoby wobec siebie w obliczu własnych niedoskonałości i niepowodzeń. Wyniki metaanaliz wykazały istnienie pozytywnego związku samowspółczucia z różnymi formami dobrostanu (por. np. Zessin, Dickhäuser i Garbade, 2015).
Celem warsztatu jest przedstawienie koncepcji samowspółczucia (Neff, 2003, 2017) i przećwiczenie różnorodnych technik służących jego wzmacnianiu, wynikających z najnowszych badań z obszaru psychologii pozytywnej oraz metaanaliz (Ferrari i in., 2019). Poprzez miniwykład, introspekcję, interaktywne dyskusje oraz praktyczne ćwiczenia (indywidualne i w parach) uczestnicy/czki zdobędą wgląd w procesy kształtowania samowspółczucia oraz przetrenują wybrane techniki umożliwiające jego rozwój (Neff, 2021; Neff i Germer, 2022). Ponadto Trenerki przekażą uczestnikom/czkom konkretne wskazówki oparte o dowody naukowe, które mogą wykorzystać do dalszego rozwoju postawy samowspółczucia.

Efekty warsztatu:
• Poznanie koncepcji, definicji oraz charakterystyki komponentów samowspółczucia.
• Samowspółczucie a dobrostan jednostki – poznanie naukowo udowodnionych korzyści płynących z rozwoju samowspółczucia.
• Poznanie i przećwiczenie metod / narzędzi rozwoju samowspółczucia opartych o wyniki badań naukowych.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej.

Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: