Warsztat 3: Pozytywna organizacja. Jak ją budować? Warsztaty dla biznesu oparte na dowodach naukowych

17 maja 2024 r., godz: 8:20-9:50
Autorzy: Anna Agata Nowak

Podczas warsztatów odpowiemy na pytanie, jak tworzyć edukacyjne, pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu, korzystając z dorobku pozytywnej psychologii organizacji pracy. Naukową podstawą warsztatu jest nurt pozytywnych organizacji (Positive Organizational Scholarship, Cameron, K. S., Dutton, J. E., Quinn, R. E.) i koncepcja kapitału psychologicznego (Luthans, B., Luthans, F., Luthans, K. 2004). Do udziału w warsztacie zaprasza się osoby zainteresowane budowaniem pozytywnych miejsc pracy (psychologów, trenerów, HRowców, menedżerów), a także przedstawicieli nauki, zainteresowanych łączeniem nauki z biznesem i promowania szkoleń opartych na dowodach naukowych (evidence based practice). Podczas warsztatów skupimy się na koncepcji kapitału psychologicznego, na który składają się: nadzieja na sukces, optymizm, poczucie skuteczności i odporność psychiczna, a także kontekst polskich doświadczeń (w szczególności polska kultura narzekania, Wojciszke, Baryła, Doliński). Pozytywna organizacja, jako koncepcja psychologii pozytywnej i praktyczny warsztat wg. metodyk Anny Nowak, jest odpowiedzią na VUCA, czyli świat zmienności, złożoności, niepewności i niejednoznaczności, których skutkiem są: stres, wypalenie zawodowe, lęk, obniżony dobrostan, a także obniżanie satysfakcji z relacji z innymi ludźmi. Działania edukacyjne, w tym narzędzia edukacyjne (scenariusz warsztatów, książka, webinar, kurs wideo), które będą omawiane podczas warsztatów, jako przykłady praktyk, mogą skuteczniej wspierać pracowników i organizacje w zmaganiu się z ww. wyzwaniami. Zakłada się, że warsztat będzie stanowił początek dyskusji i dalszych działań w poszukiwaniu skuteczniejszych narzędzi edukacyjnych z wykorzystaniem psychologii pozytywnej, które wspierają budowanie pozytywnych miejsc pracy. Popularyzowanie i profesjonalizowanie usług edukacyjnych w nurcie psychologii pozytywnej stanowi ogromną szansę dla problemów, potrzeb i wyzwań pracodawców, organizacji i społeczeństwa teraz i w przyszłości.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: