Warsztat 6: Uważna Szkoła - mindfulness i self-compassion jako narzędzia pozytywnych zmian w edukacji

17 maja 2024 r., godz: 10:00¬-11:30
Autorzy: Bogna Gąsiorowska

Warsztat ma na celu przedstawienie metod pozytywnych interwencji psychologicznych, opartych na uważności i samowspółczuciu, które służą wzmacnianiu dobrostanu i pozytywnego bilansu afektywnego wśród kadry pedagogicznej. Rozwijanie uważności jako kompetencji osobistej nauczycieli ma fundamentalne znaczenie dla wspierania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, jednocześnie wpływając korzystnie na jakość procesu dydaktycznego i tworzenie przyjaznego klimatu w klasie.
W trakcie warsztatu uczestnicy poznają praktyczne narzędzia do budowania swojego dobrostanu, które ułatwią im radzenie sobie ze stresem i emocjami, dostosowane do łatwej integracji z codziennymi obowiązkami szkolnymi.
Warsztat opiera się na podejściu evidence-based, łącząc teoretyczne fundamenty z rezultatami 45-letnich badań, dowodzących skuteczność praktyki mindfulness m.in. w zwiększaniu pozytywnych emocji, wzmacnianiu odporności psychicznej, redukcji poziomu stresu, poprawie samopoczucia oraz stanu zdrowia (Fredrickson et al., 2008).
Obejmuje również element samowspółczucia, które, jak dowodzą badania, wspiera lepsze zdrowie psychiczne, zmniejsza ryzyko zaburzeń nastroju, jak depresja (Zessin et al., 2015; MacBeth i Gumley, 2012; Wilson et al., 2019), i wzmacnia zdolność radzenia sobie ze stresem oraz problemami zdrowotnymi (Brion et al., 2014; Sirois et al., 2015). Samowspółczucie pomaga także rozwijać inteligencję emocjonalną (Heffernan et al., 2010), co jest niezbędne do tworzenia zdrowych relacji interpersonalnych w społeczności szkolnej.
Innowacyjny projekt „Uważna Szkoła”, realizowany od 2021 roku przez Polski Instytut Mindfulness, posłuży jako praktyczny przykład i model systemowej implementacji mindfulness i samowspółczucia w realiach szkolnych. Pokazuje jak te praktyki mogą stać się kluczowymi narzędziami w kształtowaniu dobrostanu zarówno kadry pedagogicznej jak i uczniów, oraz wspierającego środowiska edukacyjnego, stanowiąc istotny element profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: