Warsztat 9: Natura receptą na zdrowie. Interwencje oparte o kontakt z naturą

18 maja 2024 r., godz: 09:15-10:45
Autorzy: dr Magdalena Gawrych

Interwencje oparte na kontakcie z naturą (ang. nature-based interventions, NBI; ang. nature-based therapy, NBT) są coraz powszechniej wykorzystywane w prewencji i terapii tzw. powszechnych zaburzeń psychicznych, a także chorób cywilizacyjnych.
Celem niniejszego warsztatu jest zaprezentowanie uczestnikom:
– oddziaływań terapeutycznych w oparciu o metodologię kąpieli leśnych,
– ćwiczeń wizualizacji, ćwiczenia relaksacji, ćwiczeń uważności poszczególnych modalności zmysłowych, ćwiczeń uważnego chodzenia, interwencji opartych o metaforę/ symbol,
– wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych rodzajów ćwiczeń,
– mechanizmy oddziaływania środowiska przyrodniczego na dobrostan i zdrowie psychiczne.
Kluczowe dla skuteczności interwencji opartych na kontakt z przyrodą są udokumentowane korzystne efekty fizjologiczne, jak fizjologiczna relaksacja, aktywizacja funkcji układu odpornościowego, które stanowią medyczny efekt prewencyjny.
Zdaniem Oh i wsp. (2020) lecznicze i prewencyjne właściwości terapii naturą obejmują sześć stadiów (procesów): stymulacji, akceptacji,
oczyszczenia, wglądu, ładowania i zmiany. Terapia oparta na kontakcie z przyrodą nie obejmuje tylko jednego elementu czy etapu, jest holistyczna, a jej oddziaływanie dotyczy zarówno aspektów poznawczych, emocji, jak i zachowania.
Prowadząca warsztaty jest psychologiem i psychoterapeutką z doświadczeniem badawczym i praktycznym w prowadzeniu interwencji w naturze.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: